Pan Kowalski wpłacił do banku 2000 zł na konto, którego oprocentowanie wynosi 4% w stosunku rocznym. Jaką kwotę będzie miał pan Kowalski po roku, a jaką po dwóch latach, jeżeli w tym czasie nie będzie wpłacał ani wypłacał żadnych pieniędzy i oprocentowanie się nie zmieni ?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T17:09:44+02:00
4% * 2000zł = 4/100 * 2000zł = 80zł
2000zł + 80zł = 2080zł -> tyle będzie miał po roku

4% * 2080zł = 4/100 * 2080zł = 83,20zł
2080zł + 83,20zł = 2163,20zł -> tyle będzie miał po 2 latach
1 5 1
2010-04-15T17:21:14+02:00
4/100=0,04
0.04*2000zł=80zł
po roku: 2000zł+80zł=2080zł
0.04*2080zł=83,20zł
po dwóch latach: 2080zł+83,2zł=2163,2zł
1 5 1