Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-05T17:08:35+01:00
Hi.My name's.............. . I'm .............. years old and I come from Poland. I live in ........................ and I go to school there. I have a sister, her name is............ . She's .......... years old.
She's very petty. She is tall, has dark hair and green eyes.(gdy masz brata: I have a brother, his name is ........... . He's ........... years old.He's very hontest. He is small, has blond hair and blue eyes)
My Mum,....................., is ............... years old and she is at home now. She is beautiful. She is blue eyes and blond hair.
My Dad,........................,is............years old. He's patient. He is slim and tall. He's has dark hair and green eyes.


Nie znam twojej rodziny więc nie wiem jak wyglądają.Musisz sobie pozmieniać jak coś inne jest.:))
19 4 19
2009-11-05T18:06:46+01:00
My immediate family consists of four people, myself, my parents and my sister. With us also lives grandmother. All live in detached house. We also have a dog.
His name is "Alt". My grandmother is 80 years and named Janina. My sister's name is Ola.
She's 19 years old and is a student "Slovak,". She is interested in French. My parents
they are loved. My dad called my mom Eugene and Maria. Happy to ride along on weekend trips. We can then relax. Sometimes on weekends we go to the movies
or go for a walk. In addition to the grandmother did not have other grandparents. We have good relations with my grandmother. She makes food for us and time is compressed. I love my family, it is the best in the world. This is my entire immediate family.Moja najbliższa rodzina składa się z czterech osób, ja, moi rodzice i moja siostra. Z nami mieszka także babcia. Mieszkamy wszyscy w domku jednorodzinnym. Mamy także psa.
Wabi się "Alt". Moja babcia ma 80 lat i nazywa się Janina. Moja siostra nazywa się Ola.
Ma 19 lat i jest uczennicą "Słowaka". Ona interesuje się językiem francuskim. Moi rodzice
są kochani. Mój tata nazywa się Eugeniusz a moja mama Maria. Jeździmy chętnie razem na wycieczki weekendowe . Możemy wtedy wypocząć. Czasami w weekend idziemy do kina
lub idziemy na spacer. Oprócz babci nie mam innych dziadków. Mamy z babcią dobre kontakty. Ona robi jedzenie dla nas i czasem prasuje. Kocham moją rodzinę, jest ona najlepsza na świecie . To jest cała moja najbliższa rodzina.
10 2 10