Zad1.: Łąki w posiadłości pewnego hodowcy koni stanowią 70% całego obszaru. Resztę czyli 9ha stanowi las. Ile hektarów zajmuje posiadłość tego hodowcy.?

zad2.: Rowerzysta miał do pokonania 105km. Drugiego dnia przejechał 60% tego co pierwszego dnia, a trzeciego dnia więcej niż ⅔ całej trasy. Jakie odcinki drogi mógł przejechać każdego dnia.?

zad3.: Marta ma siostrę o 7 lat starszą od niej. Razem mają 33 lat. Po ile lat ma każda z dziecwcząt.?

zad4.: Ze wzoru Q=mcT, wyznacz c .


Podobne zadania do tamtych co poprzednio dodałam ale potrzebne mi . ;]

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T17:30:41+02:00
1. x = posiadłość hodowcy
x = 70%x + 9 / - 70%x
30%x = 9 / :3
10%x = 3 / *10
x= 30
Odp. Posiadłość tego hodowcy zajmuje 30 ha.
2. pierwszy dzień - x
drugi dzień - 60%x
trzeci dzień - więcej niż 35, np. 41
łącznie - 105km
105 = x + 60%x + 41 / - 41
64 = 160%x / :16
4 = 10%x / *10
40 = x
0,6 * 40 = 24
Odp. Mogła przejechać pierwszego dnia 40 km, drugiego 24km, a trzeciego 41km.
3. wiek Marty - x
wiek jej siostry - x + 7
x+x+7 = 33 / - 7
2x = 26 / :2
x = 13
13+7 = 20
Odp. Marta ma 13 lat, a jej siostra 20 lat.
4. Q=mcT / :mT
Q/mt = c
c = Q/mt
2010-04-15T17:33:19+02:00
A)x-posiadłość hodowcy
0,7*x+9=x
0,7x-x=-9
-0,3x=9
x=30-posiadłość hodowcy
b)x-trasa 1 dnia
0,6x-drugiego dnia
x+0,6x+2/3*105=105
1,6x+35=105
1,6x=105-35
1,6x=70
x=43,75-pierwszego dnia
0,6*43,75=26,25-drugiego dnia
2/3*105=35-trzeciego dnia
c)x-wiek Marty
x+7-wiek siostry
x+x+7=33
2x=33-7
2x=26
x=13-wiek Marty
13+7=20-wiek siostry
d)Q=mcT /:mT
c=Q/mT