Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T17:25:21+02:00
Zarówno Niemcy jak i Rosjanie (z naciskiem na Niemców) dążyli do zagłady narodu polskiego. Zamknięto szkoły i uniwersytety - chciano wynarodowić społeczeństwo, zrobić z Polaków naród niejako "służących" nie czujących narodowej jedności, bo nie znających własnej historii. Dążono do wyplenienia patriotyzmu, który był przyczyną wszelakich ruchów niepodległościowych. Polakom zabierano majątki i eksmitowano do Generalnego Gubernatorstwa. Na uzyskanych w ten sposób terenach osiedlano Niemców i Rosjan. W niemieckich obozach koncentracyjnych i rosyjskich łagrach zginęła masa Polaków, a w szczególności polskiej inteligencji. Należy tu wspomnieć o zbrodni ludobójstwa w Katyniu wiosną 1940 roku dokonanej na polskich oficerach (lekarzach, profesorach, nauczycielach, duchownych) przez ZSRR. Naród pozbawiony tzw. inteligencji jest bowiem narodem straconym. Wszelkie działania konspiracyjne musiały być powiem organizowane przez sztab ludzi wykształconych, doświadczonych, zdających sobie sprawę z sytuacji w której nasz kraj się znajdował. Potrzeba było nauczycieli i profesorów do kształcenia przyszłych pokoleń. I dobrze o tym wiedzieli okupanci.
1 5 1