Przyporządkuj pojęciom oznaczonym liczbami ich znaczenia oznaczone literami.
1. zol
2. denaturacja
3. proteiny
4. koagulacja
5. reakcja ksantoproteinowa
6. koloid
7. proteidy
8. reakcja biuretowa
9. żel
10. białka
a) białka proste
b) reakcja charakterystyczna białek, w której białko przyjmuje żółte zabarwienie
c) mieszanina, np. białka jaja kurzego z wodą
d) reakcja charakterystyczna białek, w której białko przyjmuje ciemnofioletowe zabarwienie
e) mieszanina, w której rozdrobnione cząstki białka są rozproszone w cieczy
f) postać białka powstająca w procesie koagulacji
g) odwracalny proces ścinania się białek
h) najważniejsze składniki organizmów zbudowane z reszt aminokwasowych
i) białka złożone
j) nieodwracalny proces ścinania się białka
k) podstawowa "cegiełka" w budowie białek

2

Odpowiedzi

  • Amee
  • Rozwiązujący
2010-04-15T17:22:09+02:00
1. e
2. j
3. a
4. g
5. b
6. c
7. i
8. d
9. f
10. h
10 3 10
2010-04-15T17:30:02+02:00
1.c
2.j
3.a
4.g
5.b
6.e
7.i
8.d
9.f
10.h
7 3 7