Przeprawa promowa odbywa się na rzece o szerokości 450m. Prędkość własna promu wynosi 2,5m/s i jest skierowana prostopadle do brzegu rzeki. Prąd nurtu rzeki wynosi 0,5m/s.
a) Oblicz prędkość promu względem brzegu rzeki oraz
b) czas jaki zajmie mu jej przepłynięcie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T14:26:28+01:00
A) V²= 2,5² + 0,5²
V²=6,25+0,25
V²=6,5
V≈2,55 m/s

b)
tgα = 0,5/2,5
tg α = 1/5
α≈11∧

cos 11∧ = 450/s
s≈450/0,98
s≈459m

V=s/t
2,55 = 459/t
t=459/2,55
t=180s


Pozdrawiam! :)