Odpowiedzi

2010-04-16T14:54:39+02:00
1.-W demokracji bezposredniej decyzje podejmuja wszyscy obywatele, natomiast w posredniej tylko wybrani w wyborach.
-Demokracja besposrednia pozwala uniknac niektorych problemow demokracji posredniej np. wynik referendum oddaje opinię ludzi w danej chwili, nie w chwili ostatnich wyborów.
-Demokracja bezposrednia- reprezentatywna, posrednia- przedstawicielska.
2.-
3.- zabezpieczenie wolności (ograniczenie wolności poprzez państwowe unormowanie – prawa człowieka granicą działania państwa);
-równość wobec prawa (zniesienie podziałów stanowych);
-pewność prawa (nadrzędność ustaw, postępowanie zgodne z przepisami prawa, sądowa ochrona prawna, zakaz stanowienia ustaw działających wstecz);
-podział władzy (prawodawcza, wykonawcza, sądownicza).