Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-17T17:55:41+02:00

Kultura to pojęcie rozumiane bardzo szeroko. Każdy człowiek dokonuje interpretacji tego sformułowania inaczej. Ogólnie mówiąc kultura to całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, który przekazywany jest z pokolenia na pokolenie.

Wraz z rozwojem naukowo - technicznym zmianie ulega także kultura. W XXI wieku jest ona przede wszystkim bardziej udoskonalona niż w ubiegłych wiekach. Należy jednak pamiętać, że bez tego co było wcześniej rozwój nowoczesnych technologii nie byłby możliwy. Także wraz z upływem czasu kultura stała się łatwiej dostępna. Na początku bardzo mało osób umiało czytać, wraz z rozwojem szkolnictwa różnego rodzaju czasopisma zaczęła dochodzić do większej grupy ludzi. Ponadto coraz to nowocześniejsze wynalazki doprowadziły, iż każdy posiadał radio czy telewizor. Kultura stała się dostępna niemal dla wszystkich. Doszło także do komercjalizacji, co znaczy, że dla twórców kultury ważniejszy stał się zysk, a nie artystyczne wartości. Lecz to doprowadza, iż poziom kultury znacznie się obniżył. To właśnie kultura masowa stawia na podobne walory.

Doprowadziło to do stworzenia kultury masowej, czyli kultury, która trafia do ogromnej grupy odbiorców np.: telewizja.
Kultura masowa wpływa negatywnie na człowieka. Spełnia jego podstawowe, niskie wymagania. Tego rodzaju kultura jest przepełniona erotyką, przemocą - co najbardziej odpowiada gustom ludzkim. Coraz częściej jesteśmy świadkami przemocy w naszym otoczeniu. Jest ona wynikiem wpływu kultury masowej na jednostkę. Wywołuje ona w nas chęć utożsamienia się z bohaterami naszych seriali i filmów. Lecz często doprowadza to do negatywnego skutku.
Kultura masowa jest odejściem od trudnych i poważnych tematów na rzecz relaksu. Jest to pewnego rodzaju odcięcie się od dziedzictwa, którą wytworzyli nasi przodkowie. Coraz mniej popularne stają się opery, teatry (nie chodzi tutaj o cenę biletów), lecz o zainteresowanie tego typu sztuką. Młodzież często wydaje pieniądze na różnego rodzaju koncerty np. rocka ponieważ to jest "modne". Czemu w młodych organizmach nie jest krzewiona potrzeba kultury wysokiej? Kogo należy o to obwinić? Te pytania zostaną zawsze bez odpowiedzi.
Coraz częściej do kultury masowej zasięgane są motywy z kultury wyższej. Bardziej popularne stają się różnego rodzaju reprodukcje obrazów na przedmiotach codziennego użytku. Lecz czy to jest odpowiedni sposób krzewienia kultury wyższej wśród społeczności?

Reasumując kultura masowa jest czymś co niszczy nas psychicznie. Należy przestrzegać tego rodzaju kultury lub w odpowiednich proporcjach ją 'dawkować'. To ona wpływa na naszą podświadomość i decyzje. Zastanówmy się, przez chwilę jak wyglądałby świat w którym kultura masowa by nie dominowała. Zapewne byłoby mniej przemowy, morderstw czy gwałtów.


PS. Mam nadzieję, że choć troszkę się przyda:)
7 3 7
2010-04-17T18:11:05+02:00
Podstawowymi kryteriami które wyróżniają kulturę są kryterium standaryzacji i kryterium ilości. Kryterium stndaryzacji znaczy o produktach kultury masowej, są spełniane przez piosenki radiowe, reklamy i filmy. Kryterium ilości oznacza że produkty pokazywane są nie tak często, lecz adresowane do masowego odbiorcy.
Odbiorcami kultury masowej jest publiczność np. na koncercie( kilnanaście tysięcy ludzi rozproszona) Cechy kultury masowej : dzięki radio, prasie i telewizji.
Odbiorcami kultury niemasowej jest zbiorowość którzy nie są od siebie mocno oddaleni.
Aby treści kulturowe mogły być zrozumiałe dla wszystkich są przedstawiane w najprostrzj formie, by docierać do jak największej liczby odbiorców. Przykładem mogą być np. hollywoodzkie produkcje stworzone nie tylko dla odbiorców amerykańskich , ale również z krajów Trzeciego Świata oraz innych krajów. Kultura masowa jest towarem wytworzonym dzięki wyspecjalizowane instytucjr i rozprowadzona przez system dystrybucji .
Warunki rozwuju : dominacja ośrodków miejskich. Została zurbanizowana przez społeczeństwa. Warunkiem jest także uprzemysłowienie ilościowego wzrostu społeczeństwa.
Jest więc podstawą kultury masowej. Dużą rolę odgrywa też rozwój techniki.
Masowa kultura symboliczna rozwinęła się najwcześniej jako kultura słowa drukowanego.
Warunki te zostały spełnione w okresie rewolucji przemysłowej w 19 w. na terenach : Europa Zachodnia i Ameryka Płn.
Sprzyjające czynniki recepcji kultury masowej - 'ucieczka' od wysiłku intelektualnego, podatność na jaskrawe efekty, zamiłowanie do muzyki o szybkich rytmach i napływające z zewnątrz podnietom.
Komunikacja to proces przekazywania z centrum ( określenie źródło)
treści zawartych w symbolicznej postaci znaków skierowanych do odbiorców, którzy posiadają zdlość ich przyjęć. Warunek - potencjalna recepcja przekazywania treści. Wyróżniają się : komunikacje masowe, komunikowanie średniego zakresu służące specjalnym zainteresowaniom.


Chyba coś pomogłam ^^ ; )

7 2 7