Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-15T17:22:09+02:00
Wodorotlenkami nazywamy związki chemiczne, zbudowane z kationu metalu (Me) i anionu wodorotlenowego (OH - )

Wzór ogólny:

Me(OH)n

gdzie: n - ilośc grup wodorotlenowych, równa wartościowości metalu.
Grupa wodorotlenowa jest zawsze "- 1" wartościowa.

Zmiany barw wskaźników pod wpływem wodorotlenków:
Rozmiar: 1653 bajtów fenoloftaleina z bezbarwnej na malinową
Rozmiar: 1653 bajtów oranż metylowy z pomarańczowej na żółtą
Rozmiar: 1653 bajtów papierek uniwersalny z żółtej na niebieski.

Wodorotlenki, które rozpuszczają się w wodzie, nazywamy zasadami.
Każda zasada jest wodorotlenkiem, ale nie każdy wodorotlenek może być zasadą!
Zasady należą do elektrolitów - przewodzą prąd elektryczny.
W roztworach wodnych dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenowe.

Wodorotlenki można podzielić na: zasadowe i amfoteryczne.
Wodorotlenki zasadowe (np.: NaOH, KOH, Ca(OH)2), reagują z kwasami tworząc sole, a nie reagują z zasadami. Wodorotlenki te są ciałami stałymi, krystalicznymi, zwykle dobrze rozpuszczalnymi w wodzie.

Wodorotlenki amfoteryczne (np.: Al(OH)3, Zn(OH)2), reagują z mocnymi kwasami i mocnymi zasadami.
W obu reakcjach powstają sole, przy czym w reakcji z zasadami tworzą się związki kompleksowe (metal pochodzący od wodorotlenku amfoterycznego wchodzi w skład anionu soli np. [Al(OH)4] - ).
Wodorotlenki amfoteryczne nie mają budowy krystalicznej, tworzą osady o charakterze koloidalnym i nie rozpuszczają się w wodzie.