Odpowiedzi

2010-04-15T19:42:08+02:00
Rysunki dołączone są w załącznikach
wiemy, że
α=30°
P=18√3

Szukamy:
H=?

wzory:
P=πrl
r/l=cos α
cos30°=√3/2
H/l=sin α
sin30°=½

obliczenia:
r/l=cos30°
r/l=√3/2
r=l√3/2

P=πrl=π×l√3/2×l=½√3πl²
P=18√3
18√3=½√3πl²
18=½πl²
36=πl²
36/π=l² → l=6/√π, gdzie π≈3,14
l=6/1,77≈3,386

H/l=sin30°
H/l=½
H=l/2

H=3,386=1,693

Odpowiedź: Wysokość wynosi ok 1,693

edit:
Powyższa odpowiedź jest dla Pola =18√3
Jeśli pole miało być równe 18π√3 ( a pi zapomniałeś napisać) to
zamiast równania 18√3=½√3πl²
będzie równanie 18π√3=½√3πl², wtedy po obliczeniu l=6, a H=3