1. wypisz i wyprowadź wzór na obliczenie wartości pędu, wyjaśnij znaczenie symboli wielkości fizycznych użytych we wzorze, zapisz jednostke pędu, wyprowadź wzór na masę sprawdzając jednostkę
2.prosze wyprowadźic zależność na zmianę pędu od siły i czasu jej działania.
3.prosze napisac zasade zachowania pędu oraz wyjaćić jej znaczneie dodatkowym opisem

1

Odpowiedzi

2010-04-15T17:23:09+02:00
1. p=m*V
p-pęd
m-masa
V-prędkość

Jednostka pędu: 1kg*m/s czyli 1N
Pęd jest wielkością, którą ciała mogą sobie łatwo przekazywać

Zasada zachowania pędu
W układzie izolowanym całkowity pęd ciała nie ulega zmianie