.Odszukaj w przysłowiach części zdania oznaczone cyframi 1-5. Słowa te wpisz do krzyżówki zgodnie z podaną kolejnością i odczytaj rozwiązanie. Następnie odgadnij przysłowie związane z Rzymem-podmiotem w tym zdaniu jest otrzymany rzeczownik.

1.Lepsze jest wrogiem dobrego.
2. Dzieci i ryby głosu nie mają.
3.Nie ma dymu bez ognia.
4. Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane.

Pytania do krzyżówki:
1.Podmiot w dopełniaczu.
2.Drugi wyraz podmiotu szeregowego.
3.Imiesłów przymiotnikowy wchodzący w skład orzeczenia czasownikowego w stronie biernej.
4.Orzecznik wyrażony rzeczownikiem.
5. Pierwszy wyraz podmiotu szeregowego.

1

Odpowiedzi

2010-04-15T17:26:53+02:00
1. Lepsze
2. Mają
3.Dymu
4. Piekło
87 1 87