W dniach 1 marca i 31 marca zanotowano wskazania licznika energii elektrycznej.
jaką kwotę pieniędzy należy zapłacić za zużycie energii w marcy, jeżeli 1 kilowatogodzina kosztuje 0,20 zl??


1 marca 31 marca
14211,0 kWH 14512,0 kWH


A. 60 zł 20 groszy
B. 62 zł 20 groszy
C.600 zł 20 groszy
D.602 zł 20 groszy

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-05T14:27:15+01:00
(14512,0 kWH-14211,0 kWH)*0,20zł=301*0,20zł=60,20zł
Odp:A