Na Bardzo nudnym wykładzie połowa studentów drzemie, a jedna trzecia rozwiązuje krzyżówki. Wśród pozostałych pozostałych sześciu słuchaczy pięć osób czyta książki i tylko jedna studentka pilnie notuje.Ilu studentów jest obecnych na tym wykładzie.

3

Odpowiedzi

2010-04-15T17:22:55+02:00
X- liczba osób na wykładzie
1/2 x - studentów drzemie
1/3 x - studentów rozwiązuje krzyżówki
5 - czyta książkę
1- notuje
1/2 x + 1/3 x +5+1=x
1/2 x + 1/3 x -x=-6
3/6 x + 2/6 x - x =-6
5/6 x - x = -6
-1/6 x = -6 / (-1/6)
x = 36

Odp. Na obecnym wykładzie jest 36 studentów.
2010-04-15T17:25:19+02:00
X-wszyscy
½x- drzemie
⅓x-rozwiązuje krzyżówki

x-½-⅓=6
(jedna szósta)x=6 /*6
x=36

Odp. Na wykładzie jest 36 studentów.

  • ib34
  • Początkujący
2010-04-15T17:29:58+02:00
X - wszyscy studenci
½x - drzemie
⅓x - rozwiązuje krzyżówki
6 - pozostali słuchacze

1/2x + 1/3x + 6 = x
3/6x + 2/6x - x = -6
5/6x - x = -6
-1/6x = -6 / x(-6)
x = 36

odp. na wykładzie jest 36 studentów.