Odpowiedzi

2010-04-15T17:40:46+02:00
1) 434g 32g
--------- -------
2 HgO ---> 2Hg + O2
--------- -------
60g x


bo
m2HgO = 2 x 201g/mol + 2 x 16g/mol = 434 g/mol
mO2 = 2 x 16g/mol = 32 g/mol

32g x 60g
x = --------------- ~~ 4,4g
434g
Odp: Podczas rozkładu 60g tlenku rtęci (II) powstanie 4,4 g tlenu.

2) 112g 96g
--------- -----
2Fe + 3S ----> Fe2S3
--------- -----
11,2g x

96g x 11,2g
x = ---------------- = 9,6g
112g

11,2g + 9,6g = 21,8g

Odp: Powstanie 21,8 g siarczku żelaza (III).

A 3 zadania nie rozumiem...?
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T17:46:39+02:00
Zadanie 1.
Reakcja rozkładu tlenku rtęci (II) ma taki zapis:
2HgO -----> 2Hg + O2
Obliczamy ile unitów znajduje się po jednej stronie równania:
2 X 201u + 2 X 16u = 402u + 32u = 434u
Patrzymy, ile unitów tlenu powstanie: 2 X 32u = 64u
Układamy proporcje:
434 - 60g
32 - xg
x = (32 X 60) : 434 = 4,42g
Powstanie 4,42 grama tlenu.

Zadanie 2.
Reakcja:
2Fe + 3S ----> Fe2S3
55,85 X 2 = 112
112 - 11,2
208 - x
x = 20,8g

Zadania trzeciego nie potrafię rozwiązać. Nie ma wszystkich informacji.
11 4 11