RÓWNANIA
1. Serce człowieka waży o 0.1 kg mniej niż gołąb. Łączna masa serca człowieka i gołębią wynosi jest dwa razy mniejsza niż przeciętny mózg człowieka. Oblicz, ile waży serce człowieka, wiedząc, że mózg człowieka waży 1,4kg.

2. Różnica przeciętnej masy noworodka płetwala błękitnego i masy najcięższej zważonej świni wynosi 842 kg, co stanowi 42.1% masy noworodka płetwala . błękitnego. Ile ton waży najcięższa świnia?

3. Rozmieniono 30 zł na monety pięciozłotowe i dwuzłotowe.Otrzymano dziewięć sztuk monet. Ile było monet dwuzłotowych?

4. Marek ma tyle lat, ile Ewa miała 3 lata temu. Za dwa lata będą mieli łącznie 91 lat. Ile lat będzie miała każda z osób za 5 lat.

5.Matka ma 42 lata. Córka jest o 30 lat młodsza. Ile lat temu wiek córki stanowił czwartą część wieku matki.

6. Pan Krzysztof ma 62 lata. W wieku 30 lat został ojcem. Za ile lat jego syn i on będą mieli razem 104 lata?

7. Suma trzech kolejnych liczb parzystych równa się 48. Jakie to liczby?

8. Suma czterech kolejnych liczb podzielnych przez 5 równa się 530. Jakie to liczby?

1

Odpowiedzi

2010-04-15T17:47:01+02:00
1. Serce człowieka waży o 0.1 kg mniej niż gołąb. Łączna masa serca człowieka i gołębią wynosi jest dwa razy mniejsza niż przeciętny mózg człowieka. Oblicz, ile waży serce człowieka, wiedząc, że mózg człowieka waży 1,4kg.

x-Serce człowieka
y-gołebia

x+0,1=y
2(x+y)=1,4

2(x+x+o,1)=1,4
4x+o,2=1,4
x=0,3


2. Różnica przeciętnej masy noworodka płetwala błękitnego i masy najcięższej zważonej świni wynosi 842 kg, co stanowi 42.1% masy noworodka płetwala . błękitnego. Ile ton waży najcięższa świnia?

x-pletwal
y-swinia

x-y=842
842=0,421x
x=2000
y=2000-842
y=1158


3. Rozmieniono 30 zł na monety pięciozłotowe i dwuzłotowe.Otrzymano dziewięć sztuk monet. Ile było monet dwuzłotowych?
x-ilosc monet 2zl
y-ilosc monet 5zl

x+y=9
2x+5y=30

x=9-y
2(9-y)+5y=30 18-2y+5y=30 3y=12 y=4
x=5


4. Marek ma tyle lat, ile Ewa miała 3 lata temu. Za dwa lata będą mieli łącznie 91 lat. Ile lat będzie miała każda z osób za 5 lat.
x-marek
y-ewa

x=y-3
(x+2)+(y+2)=91 (y-3+2)+y+2=91 2y=92 y=46lat x= 43lata
za piec lat y=51 x=48


5.Matka ma 42 lata. Córka jest o 30 lat młodsza. Ile lat temu wiek córki stanowił czwartą część wieku matki.

x-ile lat temu

córka = 42-30=12
4(12-x)=42-x
48-4x=42-x 3x=6 x=2


6. Pan Krzysztof ma 62 lata. W wieku 30 lat został ojcem. Za ile lat jego syn i on będą mieli razem 104 lata?

x-za ile lat

62-30= 32 wiek syna
62+x+32+x=104
2x=104-94
x=5


7. Suma trzech kolejnych liczb parzystych równa się 48. Jakie to liczby?

x- I parzysta
x+2-II parzysta
x+4- III parzysta

x+x+2+x+4=48
3x=42
xI=14 xII=16 xIII=18


8. Suma czterech kolejnych liczb podzielnych przez 5 równa się 530. Jakie to liczby?
x
x+5
x+10
x+10

x+x+5+x+10+x+15=530
4x=500
xI=125 xII=130 xIII=135 xIV=140

1 3 1