1. Zapisz równania dysocjacji następujących kwasów: siarkowego(IV), siarkowodorowego, azotowego(V), węglowego, azotowego(III), siarkowego(V), ortofosforowego(V), chlorowodorowego.

2. Napisz równania reakcji dyscocjacji stopniowej:
- kwasu siarkowego(VI),
- kwasu ortofosforowego(V) .

1

Odpowiedzi

2010-04-15T17:37:36+02:00
1. a) H₂SO₃ -> 2H⁺ + SO₃²⁻
b) H₂S -> 2H⁺ + S²⁻
c) HNO₃ -> H⁺ + NO₃⁻
d) H₂CO₃ -> 2H⁺ + CO₃²⁻
e) HNO₂ -> H⁺ + NO₂⁻
f) H₂SO₄ -> 2H⁺ + SO₄²⁻ (domyślam się że chodzi o siarkowy VI)
g) H₃PO₄ -> 3H⁺ + PO₄³⁻
h) HCl -> H⁺ + Cl⁻

2. a)H₂SO₄ -> H⁺ + HSO₄⁻
HSO₄⁻ -> H⁺ + SO₄²⁻

b) H₃PO₄ -> H⁺ + H₂PO₄⁻
H₂PO₄⁻ -> H⁺ + HPO₄²⁻
HPO₄²⁻ -> H⁺ + PO₄³⁻


1 5 1