Zad5/25
Napodstawie fragmentu Rdz 2,2-3 napisz, co człowiek wierzący powinien czynić w siódmym dniu tygodnia.

Rdz 2,2-3
A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając.
zad 5/44
Napisz telegram do jezusa zapewniając Go o swojej przyjażni. (krótko)
zad 6/45
Napisz list do przyjaciela w ktorym zapewniasz go o swojej przyjazni. (krótko)
zad 4/53
Wpisz z KKK inne wyjroczenia przeciw I przykazaniu (KKK 2111, KKK 2113, KKK 2116, KKK 2117, KKK 2118, KKK2121, KKK 2140,)

1

Odpowiedzi

2010-04-15T17:59:09+02:00
Zad 5

Owego dnia, ludzie powinni dzień święty święci i odpoczywać oraz nie wykonywać prac ciężkich.

3 1 3