Odpowiedzi

2009-11-05T14:37:00+01:00
Zawal sreca... spowodowany zatorem tętnicy przez cholesterol... nieprawidłowe odżywianie blablabla itp. Należy ograniczać tłuszcze zwierzęce ... prowadzić aktywność ruchową ....
4 1 4
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-05T15:00:39+01:00
Gruźlica występuje nie tylko u bydła ale może pojawiać się również u drobiu. Aby uniknąć dalszego zakażenia ważna jest izolacja zdrowych zwierząt i usuwanie osobników chorych. Gruźlica zwierząt może być zakaźna także dla człowieka. Bakteryjna choroba zakaźna licznych ssaków i ptaków, wywołana przez prątek typu bydlęcego (wrażliwe nań są wszystkie ssaki domowe oraz dzikie) i ptasiego, rzadziej przez prątek typu ludzkiego.
Zakażenie następuje głównie przez przewód pokarmowy (pojenie mlekiem krów z gruźlicą wymienia, karmienie odpadkami poubojowymi z narządów wykazujących zmiany gruźlicze), przez drogi oddechowe (zakażenie kropelkowe), przez błony płodowe u ciężarnych samic chorych na gruźlicę. Najbardziej rozpowszechniona jest gruźlica bydła, często występuje także u drobiu. Zwalczanie polega m.in. na usuwaniu zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę. Objęta ustawami o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Gruźlica zwierzą, przede wszystkim bydła, jest zaraźliwa dla człowieka (odzwierzęce choroby).
Przed chorobą chroni szczepionka i ostrożność.
Przy pomocy odpowiednich antybiotyków, gruźlicę można wyleczyć u ponad dziewięciu na 10 chorych. Stosuje się zestaw kilku antybiotyków, które są podawane choremu przez co najmniej 6 miesięcy, czasem przez 12 miesięcy lub dłużej.
Leczenie gruźlicy wielolekoopornej wymaga stosowania szczególnych leków przeciwprątkowych nawet do 2 lat. Skuteczność leczenia gruźlicy wielolekoopornej nie jest tak wysoka jak gruźlicy wywołanej przez prątki wrażliwe na leki.
4 3 4
2009-11-05T17:09:31+01:00
Zawał mięśnia sercowego. Zawał serca, czyli martwica fragmentu mięśnia serca spowodowana niedokrwieniem, może mieć różne przyczyny. Za przeszło 85% wszystkich zawałów odpowiada zamknięcie tętnicy wieńcowej przez skrzeplinę. Powstanie skrzepliny jest inicjowane przeważnie przez pęknięcie blaszki miażdżycowej i uwolnienie z niej substancji prowokujących krzepnięcie krwi. Zawał występuje zwykle w miejscu unaczynionym przez tętnicę wieńcową o stosunkowo niedużych zmianach miażdżycowych. Młode blaszki miażdżycowe są niestabilne i łatwiej pękają. Dlatego stosunkowo często zawał jest pierwszym objawem choroby wieńcowej. Małe zmiany miażdżycowe nie ograniczają istotnie przepływu krwi przez tętnicę i pacjent nie ma bólów wieńcowych. W momencie pęknięcia blaszki i powstania w tym miejscu zakrzepu występuje ostra niedrożność tętnicy wieńcowej, powodująca martwicę mięśnia serca, czyli zawał.

Zawał serca - leczenie zabiegowe:

- Angioplastyka (potocznie zwana balonikowaniem),
- „By-passy”,
- Przeszczep serca,
- Laseroterapia.
4 3 4