Dlaczego konflikt zbrojny w latach 1939 - 1945 nazywany jest II wojną światową? W odpowiedzi uwzględnij zasięg terytorialny działań zbrojnych , liczbę uczestniczących państw, wielkość ofiar i zniszczeń.
Czy na dojrzewamy.pl za konto się płaci???

1

Odpowiedzi

2010-04-15T17:47:15+02:00
2 wojna światowa (193-1945)był największym konfliktem zbrojnym w dziejach ludzkości.Najważniejszymi państwami walczącymiprzeciwko Niemcom,Włochomi Japoni były Stany Zjednoczone,ZSRR i Wielka Brytania.Woja spowodowała ogromne straty,głównie wśród ludności cywilnej.
Polska w czasia 2 wojny światowej znajdowała się pon okupacją niemiecką i radziecką.Ludność poddano terrorowi.Szcególnie prześladowano Żydów.Większość z nich została wymordowana przez hitlerowców.
Polacy walczyli o wolność w kraju i poza jego granicami,u boku państw sprzymierzonych.Walczona z bronią w ręku,ale także organizując tajne nauczanie,wydając polskie książki i gazety oraz ratując zabytki.

to jest z książki lub jeśli chcesz to poniżej jest notatka z lekci:)

2 wojna światowa była pierwszym konfliktem o charakterze totalnym w którym do uczestnictwa w walce zostali zmuszeni równinież cywile.Uczestniczyło w niej 61 państw.Bezpośrednie straty ludzkie wyniosły ponad 50 mln. osób.Wojna doprowadziła do gospodarczego upadku Europy oraz ekonomicznego uzależnienia od USA.

pozdro:**

a za konto na dojrzewamy.pl się nie płaci:)

(osoba poniżej skopiowała odemnie :(()
(liczą na naj:*)
101 4 101