Odpowiedzi

2010-04-16T15:17:21+02:00
Najpierw występuje nurt rzeki, który podcina oba brzegi rzeki ( na zmianę)
Transportowany żwir, piasek i kamyki są akumulowane w miejscach, w których woda płynie wolniej. Wskutek erozji i akumulacji powstają meandry. W chwili przerwania meandru powstają starorzecza. :))