4.Pewien kwas monokarboksylowy zawiera 11,1% wodoru (% masowy).
a) Ustal nazwę i napisz jego wzory sumaryczny i półstrukturalny.
b) Oblicz masę cząsteczkową tego kwasu.
c) Oblicz zawartość procentową (% masowy) węgla w tym kwasie.

5. Napisz równania reakcji przemian przedstawionych na schemacie.

C4H8____>butanol__2__>kwas butanowy__3__>butanian etylu

4
butanian magnezu


Proszę pOmóżcie.. !! ;/;/
Mam to na jUtro..nie wiem jak tO zrobić ;/;/

1

Odpowiedzi

2010-04-15T20:07:59+02:00
Wzór ogólny kwasu CnH2n+1COOH
0,111(2n+1+12n+45)=2n+1+1
0,111(14n+46)=2n+2
1,554n+5,106=2n+2
3,106=0,446n
n=7
C7H15COOH-kwas oktanowy CH3-(CH2)6-COOH
mC7H15COOH=96+16+32=206u
%C=96/206*100%=46,6%
5. C4H8+H20=C4H9OH
C4H9OH+O2=C3H7COOH+H2O
C3H7COOH+C2H5OH=C3H7COOC2H5+H2O
2C3H7COOH+Mg=(C3H7COO)2Mg+H2