Rozwiąż krzyżówkę
1. Rozłam chrześcijaństwa. na 7 liter
2. Dokument papieski zawierający program reform. na 6 liter
3. Opactwo benedyktyńskie będące w X w. głównym ośrodkiem odbudowy religijności. na 5 liter
4. Imię papieża spierającego się z cesarzem Henrykiem IV. na 8 liter
5. Nadawanie przez władcę ziemi. na 11 liter
6. Papież, wychowawca i doradca Ottona III. na 9 liter
7. Miejsce synodu kończącego spory pomiędzy papieżem i cesarzem. na 8 liter

3

Odpowiedzi

2010-04-15T17:38:06+02:00
1. schizma
2. dekret
3. Cluny
4. Grzegorz
5. inwestytura
6. Sylwester
7. Wormacja
12 3 12
2010-04-15T17:38:13+02:00
1 schizma
2 dyktat
3 Cluny
4 Grzegorz
5 inwestytura
6 Sylwester
7 Wormacja
5 5 5
2010-04-15T17:40:49+02:00

1. Schizma
2. Dyktat
3. Cluny
4. Grzegorz
5. Inwestytura
6.Sylwester
7. Wormacja (może być też Saksonia, TEGO nie wiem dokładnie)


:)
4 4 4