Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-17T20:47:41+02:00
Substancja jonowa jest to substancja z wiązaniem jonowym,czyli zbudowana z jonów.Jonami tymi są kationy i aniony.Wiązanie jonowe występuje nie tylko w dwupierwiastkowych związkach metali z niemetalami,lecz również w innych substancjach,przede wszystkim tych,które we wzorach chemicznych mają na pierwszym miejscu zapisany metal,a więc w solach,wodorotlenkach i tlenkach metali.Tworzą one sieć krystaliczną zbudowaną z jonów.Różnią się od substancji kowalencyjnych budową sieci krystalicznej,szybkością reakcji,poziomem temperatur wrzenia i topnienia,rozpuszczalnością czy podatnością na dysocjację jonową.W Stanie stałym nie przewodzą prądu elektrycznego,lecz w stanie ciekłym są przewodnikiem. Wynika to z tego, że w stanie stałym jony mogą jedynie drgać, a po stopieniu mogą się poruszać odbijając się między sobą. W stanie ciekłym powstają dwa rodzaje nośników prądu elektrycznego: kationy i aniony.Ulegają rozpadowi na jony,czyli dosocjacji jonowej.Reakcje z udziałem związków jonowych zachodzą niezwykle szybko prawie natychmiastowo.Rozpuszczają się w rozpuszczalnikach polarnych czyli przede wszystkim w wodzie. Nie rozpuszczają się w rozpuszczalnikach niepolarnych takich jak benzyna, czterochlorek węgla czy eter.

Mam nadzieje że chociaż odrobinkę pomogłam :-)
9 4 9