Potrzebne na jutr prosze o szybką pomoc!!
Oblicz masy cząsteczkowe następujących związków
(Ca(OH)2<-(ta dwójka jest mała i na dole), NaOH, KOH, Mg(OH)2<-mała dwójka], Al(OH)3<mała trójka, H3PO4(trójka i czwórka jest mała i na dole), H2S(2 jest mała), H2SO4(2 i 4 są małe), H2CO3(2 i 3 są małe) i z góry dziekuję za pomoc i prosił bym rozwiązania jak naj szybciej.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T17:46:01+02:00
Ca(OH)2 = mCa + ( mO + mH ) * 2 = 40u + ( 16u + 1u ) * 2 = 40u + 17u * 2 = 40u + 34u = 74u
NaOH = mNa + mO + mH = 23u + 16u + 1u = 40u
KOH = mK + mO + mH = 39u + 16u + 1u = 56u
Mg(OH)2 = mMg + ( mO + mH ) * 2 = 24u + ( 16u + 1u ) * 2 = 24u + 17u * 2 = 24u + 34u = 58u
Al(OH)3 = mAl + ( mO + mH ) * 3 = 27u + ( 16u + 1u ) * 3 = 27u + 17u * 3 = 27u + 51u = 78u
H3PO4 = 3*mH + mP + 4*mO = 3 *1u + 31u + 4 * 16u = 3u + 31u + 64u = 98u
H2S = 2*mH + mS = 2 * 1u + 32u = 34u
H2SO4 = 2*mH + mS + 4*mO = 2 * 1u + 32u + 4 * 16 u = 2u + 32u + 64u = 98 u
H2CO3 = 2*mH + mC + 3 * mO = 2 * 1u + 12u + 3 * 16 u = 2u + 12u + 48u = 62u
1 5 1
2010-04-15T17:49:21+02:00
MCa(OH)₂ = 40u + 2 * 16u + 2* 1u = 74u
mNaOH = 23u + 16u + 1u = 40u
mKOH = 39u + 16u + 1u = 56u
mMg(OH)₂ = 24u + 2* 16u + 2* 1u = 58u
mAl(OH)₃ = 27u + 3* 16u + 3* 1u = 78u
mH₃PO₄ = 3*1u + 31u + 64u = 98u
mH₂S = 2u + 32u = 34u
mH₂SO₄ = 2u + 32u + 64u = 98u
mH₂CO₃ = 2u + 12u + 48u = 62u
2010-04-15T18:06:39+02:00
X-mnożenie
(Ca(OH))2 =mat Ca+2mat O + 2mat H = 40 +2 x 16 + 2 x 1 = 40u + 32u + 2u =74u
Na(OH) = mat Na + mat O + mat H = 23u +16u +1u = 40u
k(OH)= mat K +mat O + mat H = 39u + 16u + 1u = 56u
Mg(OH)2=mat Mg + 2mat O + 2mat H = 24 + 2 x 16 + 2 x 1 =24u + 32u + 2u = 58u
Al(OH)3 = mat Al + 3mat O + 3mat H =27 + 3 x 16 + 3 x 1 = 27u + 48u + 3u =78u
H3PO4 = 3mat H + mat P + 4mat O =3 x 1 + 31 + 4 x 16 = 3u + 31u + 64u =98u
H2S= 2mat H + mat S = 2 x 1 + 32 = 2u + 32u = 34u
H2SO4= 2mat H + mat S + 4mat O = 2 x 1 + 32 + 4 x 16=2u + 32u + 64u = 98u
H2CO3=2mat H + mat C + 3mat O = 2 x 1 + 12 + 3 x 16 = 2u +12u + 48u = 62u