1. Przeczytaj uważnie fragment i zaznacz właściwą odpowiedź: „Obserwowałem most i afrykański niemal krajobraz dorzecza delty rzeki Ebro i myślałem o tym, ile czasu minie, zanim zetkniemy się z wrogiem.”. W tekście mamy do czynienia z narracją:

a. pierwszoosobową
b. drugoosobową
c. trzecioosobową
d. najpierw pierwszo później trzecioosobową

2. Roland z Pieśni o Rolandzie to postać:
a. historyczna
b. fikcyjna.
c. fantastyczna
d. legendarna

3. Utwór, który jest wyrazem krytycznego stosunku autora do rzeczywistości, ośmieszający przedstawione zjawiska, wady ludzkie, stosunki społeczne to:

a. fraszka
b. bajka
c. satyra
d. komedia

4. Alegoria to:

a. postać, wydarzenie, fabuła fantastyczna, mająca znaczenie dosłowne i przenośne
b. dowcipne, zabawne zakończenie bajki
c. bezpośredni zwrot do postaci, rzeczy, bóstwa
d. postać, wydarzenie, fabuła w utworze literackim, która poza znaczeniem dosłownym ma inne – ukryte, domyślne

5. Bajka to:

a. krótki utwór wierszowany, jego bohaterami najczęściej są zwierzęta, pod ich postaciami ukryte zostały cechy ludzkie; zawiera morał
b. krótki, zabawny utwór liryczny, o zwięzłej formie, wyrazistej puencie
c. utwór epicki, zawierający postacie i zdarzenia fantastyczne i realistyczne, toczy się w nim walka dobra ze złem, dobro zwycięża
d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

6. Groteska to:

a. opowieść o duchach, zjawach, wampirach
b. utwór literacki o elementach prawdopodobnych i realistycznych
c. utwór literacki o elementach komicznych, karykaturalnych, przejaskrawionych
d. utwór literacki przeznaczony tylko dla dorosłych

2

Odpowiedzi

2010-04-15T17:41:19+02:00
1.a
2.a
3.c
4.d
5.b?/c?
6.c
2010-04-15T17:43:35+02:00