Zadanie1
napisz wzory sumaryczne soli i kwasów beztlenowych:
a) siarczek potasu b)siarczek wapnia c)siarczek żelaza(3)
d) chlorek litu e)chlorek żelaza(2) f)chlorek ołowiu(4)
g)bromek miedzi(2) h)bromek litu i)bromek cyny(2)
j)fluorek cyny(2) k)fluorek glinu l)jodek litu
m)jodek miedzi (2)

2

Odpowiedzi

2010-04-15T17:45:29+02:00
A) K₂S
b)CaS
c)Fe₂S₃
d) LiCl
e)Fe Cl₂
f) Pb Cl₂
g)Cu Br
h) LiBr
i)Sn Br₂
j) SnF₂
k)AlF₃
l) LiJ
m) CuJ₂
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T17:46:13+02:00
A) K₂S
b) CaS
c) Fe₂S₃
d) LiCl
e) FeCl₂
f) PbCl₄
g) CuBr₂
h) LiBr
i) SnBr₂
j) SnF₂
k) ALF₃
l) LiI
m) CuI₂