Kaczka i czapla wystartowały jednocześnie z tego samego miejsca .Kaczka leciała 15 min z prędkością 65km/h i usiadła. Czapla leciała z prędkością 40km/h. gdy zobaczyła kaczkę sfruneła i usiadła obok niej , jak długo czekała kaczka ma czaplę

2

Odpowiedzi

2010-04-15T17:36:48+02:00
Trzeba zamienić min na h:
15min = 1/4 h
k - kaczka
c - czapla :)

sk - droga kaczki
sc - droga czapli

sk = sc

sk = vk * tk = 65 * 1/4 = 16,25 km
sc = 16,25 km

sc = vc * tc
tc = sc / vc = 16,25 / 40 = 0,40625 h = 24,375 min (obliczyłam czas lotu czapli)

tc - tk = 24,375 - 15 = 9,375 min właśnie tyle kaczka czekała na czaplę
Kaczka musiała czekać na czaple 9,4minuty.
2010-04-15T17:46:04+02:00
Najlepiej zamienić na układ Si czyli min na s km na m itd
Kaczka 15 min = 900s V=65k/h=18 m/s
Czapla 40km/h =11m/s
Liczymy drogę kaczki V*t=s 18m/s*900s=16 200 m
Dzięki tej drodze liczymy w jakim czasie tą samo droge pokonała czapla
s/V=t 16 200m/11m/s=1473s(wartość przybliżona)
zamieniamy na min czyli 24min i 11/20min
24i11/20-15=9 i 11/20 min
9 min i 11/20 min jest to około 9 min i 33 sek

Odp: Kaczka czekała na czaple 9 min i 33 sek.