Zadanie 1
a) 3/x = 5/7
b) 8/3,5 = 4/y
c)5/6 = 1+t/10
d)1/z-1 = 6,5/8
e)2x-5/3 = 4/5
f) 10/1,5 = 8/9-3x

Zadanie 2
a)2/x = 3/x-1
b)4/x+1 = 5/x
c)3/5 = 2x-1/2-5x
d)2x+1/1-2x + 2/3
e)0,4-1/3 = 2x-5/2
f)4+x²/x = 2x-1/2

Proszę o dokładne obliczenia !!
Jeśli chodzi o tą kreske "/" to jest kreska ułamkowa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T18:07:28+02:00
Zadanie 1
a) 3/x = 5/7
5x = 7 ×3
5x = 21 //÷5
x= 4,2
b) 8/3,5 = 4/y
8y = 4× 3,5
8y = 14 // ÷8
y= 1,75
c)5/6 = 1+t/10
6×(1+t)= 5×10
6 +6t= 50
6t= 50 -6
6t = 44//÷6
t=7,3
d)1/z-1 = 6,5/8
6,5× (z-1)= 1×8
6,5z - 6,5= 8
6,5z= 8+ 6,5
6,5z= 14,5//÷6,5
z=2,23
e)2x-5/3 = 4/5
5×(2x-5)= 3×4
10x -25= 12
10x= 12+25
10x=37//÷10
x=3,7
f) 10/1,5 = 8/9-3x
10×(9-3x)=8×1,5
90-30x=12
-30x= 12-90
-30x= -78//÷(-30)
x=2,6
Zadanie 2
a)2/x = 3/x-1
2(x-1)= 3x
2x-2=3x
2x-3x=2
-x=2//×(-1)
x=-2
b)4/x+1 = 5/x
5(x+1)=4x
5x+5=4x
5x-4x=-5
x=-5
c)3/5 = 2x-1/2-5x
3(2-5x)=5(2x-1)
6-15x=10x-5
-15x-10x=-5-6
-25x=-11//÷25
x=0,44
d)2x+1/1-2x + 2/3
3(2x+1)=2(1-2x)
6x+3=2-4x
6x+4x=2-3
10x=-1//÷10
x=-0,1
e)0,4-1/3 = 2x-5/2
3(2x-5)=2(0,4-1)
6x-15=0,8-2
6x-15=-1,2
6x=-1,2+15
6x=13,8//÷6
x=2,3
f)4+x²/x = 2x-1/2
2(4+x²)=x(2x-1)
8+2x²=2x²-x
8+2x²-2x²=-x
8=-x//×(-1)
-8=x
Mam nadzieję że będzie dobrze:)
3 4 3