Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-15T17:38:15+02:00
Wykorzystanie:
- do obliczania gęstości danego ciała;
- łodzie podwodne – statki te mają możliwość manewrowania siłą wyporu i siłą ciężkości, dzięki czemu są w stanie zanurzać się i wynurzać.
- statki pływające po powierzchni – siła wyporu równoważy siłę ciężkości
- balony, sterowce – manewrując ciężarem (balast) lub wartością siły wyporu (wypuszczanie gazu nośnego, lub zmiana jego ciężaru właściwego za pomocą podgrzewania).
5 3 5
2010-04-15T17:39:31+02:00
Siła wyporu - prawo Archimedesa


Prawo odkryte przez Archimedesa w starożytności ma nadal praktyczne zastosowanie.

Jego sformułowanie jest bardzo proste.

Na każde ciało znajdujące się w cieczy działają dwie siły:

- siła ciężkości;

- siła wyporu cieczy (jeśli ciało nie przylega do dna).

Siła wyporu to siła, która:

- ma kierunek pionowy i zwrot przeciwny do zwrotu siły ciężkości;

- wartość równą ciężarowi wypartej cieczy.

Ciężar wypartej przez zanurzone w cieczy ciało, to ciężar cieczy o objętości zanurzonego ciała (objętość ciała znajdująca się w cieczy).

Ciecz musi mieć dostęp do ciała od spodu - w przeciwnym wypadku nie będzie woda wypierać ciała w górę.

4 4 4