1. Ile soli należy dosypać do 9 kg piecioprocentowej solanki , aby otrzymać roztwór dziesięcioprocentowy ?

2. Do trzydziestoprocentowego syropu dodano 20kg wody i otrzymano syrop dwudziestoprocentowy. Jaka jest całkowita masa otrzymanego syropu ?

3. Z 30 kg solanki dwuprocentowej odparowano wodę i otrzymano solankę trzyprocentową . Ile wody odparowano ?

4. Z solanki pięcioprocentowej odparowano 10 kg wody i otrzymano solankę sześcioprocentową . Ile solanki było na początku ?

Bardzo proszę o pomoc - to zad. musze miec na jutro dam naj. :*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T17:58:24+02:00
Zad 1
x - ilośc soli
0,05 * 9 + x = 0,1 (9 + x)
0,45 + x = 0,9 + 0,1x
0,9x = 0,45
x = 0,5 kg
Aby otrzymać roztwór 10% należy dosypać 0,5kg soli


zad 2
x- masa syropu
x+20kg -całkowita masa syropu
0,3 * x = 0,2 (x + 20)
0,3x = 0,2x + 4
0,1x = 4
x = 40 kg
40kg syropu + 20kg wody = 60 kg
całkowita masa syropu to 60kg


zad 3
30 kg - solanka 2%
(30 - x) kg - solanki 3%

2% × 30 = 3% (30 - x)
0,02×30=0,03(30-x)
0,6=0,9-0,03x
0,03x=0,9-0,6
0,03x=0,3/: 0,03
x = 10 kg

Odp. Odparowano 10 kg wody .

zad 4
x - ilość solanki o 5% stężeniu
x - 10 - ilość solanki o 6% stężeniu;
5% × x - ilość soli na początku;
6% × (x - 10) - ilość soli w końcu
sól pozostaje bez zmian
5% × x = 6% (x - 10)
0,05x=0,06x-0,6
0,05x-0,06x=-0,6
-0,01x=-0,6/:(-0,01)
x=60 kg

na początku było 60 kg solanki
7 3 7