1.Pole powierzchni prostopadłościanu o krawędziach: a, b,c wynosi 48, a objętość jest równa 20. Jakie długości mają krawędzie tego
prostopadłościanu, jeśli wiadomo, że wyrażają się one liczbami
naturalnymi?

2.Różnica długości dłuższej i krótszej przekątnej graniastosłupa
prawidłowego sześciokątnego o równych wszystkich krawędziach wynosi 100cm. Jaka jest długość krawędzi tego graniastosłupa?

1

Odpowiedzi

2010-04-16T15:57:40+02:00
1.
a*b*c=20
2(a*b+a*c+b*c)=48
a*b+a*c+b*c=24
2*2+2*5+2*5=24
2*2*5=20
a-2
b-2
c-5