Oceń które zdanie jest prawdziwe:
a) Jeżeli figury są symetryczne względem prostej to są przystające
b) Wielokąty foremne mają parzystą liczbę symetrii
c) Jeśli w czworokącie przekątne są prostopadłe, to są one osiami symetrii tego czworokąta
d) Okręgi współśrodkowe mają nieskończenie wiele osi symetrii

1

Odpowiedzi

2010-04-15T17:41:23+02:00
A) tak
b) nie
c) tak
d) tak
9 1 9