Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T17:46:52+02:00
1. Mojżesz nakłaniał faraona, by ten pozwolił opuścić Izraelitom Egipt i by mogli powędrować do Ziemi Świętej, gdzie wzywa ich Bóg. Faraon natomiast chcąc posiadać niewolników do pracy, nie przystał na wolę Mojżesza, czego konsekwencją były kolejne plagi egipskie zsyłane przez Boga, które miały być przestrogą dla faraona.
2. Bóg na co dzień przemawia do człowieka przez kapłanów, siostry zakonne, katechetów, misjonarzy oraz wszystkich innych ludzi, którzy chcą spełniać wolę Boga i głosić Jego słowo.
9 4 9