1. a)Gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 124 osoby/km kwadratowy. Ile średnio żyje Polaków na 1 ha powierzchni kraju?
b) Plony buraków cukrowych w Polsce w 1998 roku wyniosły 350q/ha. Ile kilogramów buraków cukrowych zbierało się zatem z 1 ara pola? (1q=100kg)
2.a) W 100g szpinaku jest 3,9 mg żelaza. W ilu kilogramach szpinaku jest 3,9g żelaza?
b) W 3hl wody należy rozpuścić 1 l środka owadobójczego. Ile mililitrów środka należy rozpuścić w 3 l wody?
3. W 100g płatków śniadaniowych jest 5mg witaminy C. Wyraź w procentach zawartość witaminy C w tych płatkach.
PLISS!!

1

Odpowiedzi

2010-04-17T01:09:34+02:00
1km²=1000m*1000m=1000000m²
1ha=100m*100m=10000m²
zatem
124*10000/1000000=1.24


1ha=10000m²
1ar=10m*10m=100m²
350q*100/10000=3.5q=350kg

1mg=0.001g
100*3.9/0.039=10000g=10kg

3hl=300l
3*1/300=0.01l=10ml


0.005*/100*100%=0.005%