Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-15T17:47:26+02:00
Juliusz Cezar - był głównym sprawcą upadku rzymskiej Republiki. Sławę przyniosły mu przede wszystkim: podbój Galii i świetne, pod względem literackim opisy prowadzonych kampanii wojennych.

Oktawian August -był pierwszym cesarzem rzymskim, używającym tytułu princeps. Jego długie i rozsądne rządy przyniosły państwu rzymskiemu stabilizację oraz czas reform.

Hannibal - dowódca wojsk antycznej Kartaginy.Zajął m.in. sprzymierzone z Rzymem miasto Sagunto 219 p.n.e. W ten sposób rozpoczęła się druga wojna punicka.

Konstantyn Wielki - cesarz rzymski od 306.Wielki reformator, a jednocześnie cesarz, który przyjął chrzest. Ogłosił w czerwcu na zjeździe edyktu mediolańskiego dającego swobodę wyznania chrześcijanom i innym wszelkim kultom.

Tarkwiniusz Pyszny- siódmy ostatni król rzymski pochodzenia etruskiego (535 p.n.e.-509 p.n.e.). Wybudował na wzgórzu Kapitolu wielką świątynię w stylu etruskim, która stała się wzorem dla wszystkich późniejszych świątyń rzymskich