1) Omów znaczenie i następstwa krucjat.
2) Wyjaśnij, na czym polegały uniwersalizm - cesarski i papieski.
3)Co to jest stan? Jakie stany zaczęły się kształtować w XIII wieku?
4)Opisz, jak powstała Marchia Brandenburska.

Bardzo Pilneee! Dam naj!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T18:13:12+02:00
1) Krucjaty miały na celu zjednoczenie wszystkich katolików poprzez wyprawy krzyżowe do miejsc uznanych przez patriarchów jako konieczne do nawrócenia. Jednakże przybrały one bardzo złą postać, gdy ludzie podczas długiej wędrówki umierali z pragnienia, bólu i wyczerpania. Także ludność innych krajów do których wtargnęli kruciatyści zabijała ich broniąc swojej kultury poprzez z chrystianizowanie. Następstwa krucjat znajdujemy nawet w dzisiejszych czasach - wiele osób dowiadując się o tym jak kościół brutalnie chciał nawracać, sam wysyłając na śmierć swoich przedstawicieli, odchodzą od kościoła katolickiego.

2)Uniwersalizm cesarski - Chciał go pierwszy wprowadzić w życie Otton III tworząc Cesarstwo uniwersalne. Przybierać to miało kształty dzisiejszej unii europejskiej. Pomysł ten zrodził się z chęci odrodzenia Cesarstwa Rzymskiego. Po śmierci Ottona zapomniano o tym pomyśle.

Uniwersalizm papieski - Idea będąca popularną w średniowieczu. Wg. niej papież miał sprawować władzę nad całym chrześcijańskim światem - czyli nawet nad monarchami poszczególnych państw.

3)Stan to zbiorowość społeczna będąca zamknięta w przywilejach jakie jej przysługują. Niektóre stany miały możliwość rządzenia innymi ludźmi, a inne tylko prawo do pracy i żałosnego wynagrodzenia. Przeważnie dziedziczyło się pozycje stanową (wyjątkiem duchowieństwo)
Stany:
- rycerstwo (które w późniejszych czasach stało się szlachtą)
- duchowieństwo
- mieszczaństwo
- chłopstwo
- żydzi (jako grupa wyznaniowa w Polsce traktowana jako stan)

4) Marchia Branderburska - powstała około 1157. Swoją świetność przeżywała w czasie panowania Jana I i Ottona III, właśnie wtedy zdobywała bardzo wiele nowych słowiańskich terenów.
7 4 7