Przetłumacz tekst:


Born in 1897, Amelia Earhart was a record-breaking American pilot, who in 1932 became the first woman to make a solo flight across the Atlantic. The flight was difficult and dangerous. She flew trought strong winds and a lightning storm, and once almost crashed into the ocean. It took her 13 ½ hours to make the trip from Newfoundland to Ireland, where she had to make emergency landing in a field. But she had completed the crossing - and set a new world record. Earhart was also the first person to fly solo asrocc the Pacific Ocean, when she flew from Hawaii to California in 1935. Every previous attempt had failed , not least because the distance is greater than a transatlantic crossing.
Her most daring journey was in 1937, when the attempted to fly round the world with navigator Frederick Noonan. But after they had completed three-quarters of the trip their, their plane disappeared during the flight from New Guinea to tiny Howland Island in the Pacific. No trace of the aircraft or Earhart and Noonan was ever found.
What could have happened to them? There has been a great deal of speculation. Many believe the plane must have run out of fuel and crashed into the Pacific Ocean - Eaehart had reported over the radio that they were short of fuel. But there was a massive search operation, so why wasn't the plane found? It can't have blown up in mid-air because it had used up most of its fuel. Some people think that Earhart and Noonan may have been US spies on a secret mission, and the Japanese might have shot down their plane. Others think that they could have ended up on a desert island, or even that aliens might have abducted them. Or did Earhart and Noonan simply get lost? Neither of them knew much about using the radio equipment on the aircraft.
Their disappearance remains a mystery. Whatever happened, Earhart may have died as she had wished "When I go." she often said, "I'd like best go in my plane."

W razie niejasności pisać na priv. Pracę potrzebują na jutro, proszę o szybkie przetłumaczenie, dam naj.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T18:15:35+02:00
Urodzona w 1897 roku, Amelia Earhart była rekordową pilotką, która w 1932 stała się pierwszą kobietą , która samotnie przeleciała nad Atlantykiem. Lot był trudny i niebezpieczny. Przelatywała przez silne wiatry i burze, i raz prawie rozbiła się o ocean. Zabrało jej to 13 i pół godziny, żeby przelecieć od Newfoundland do Irlandii, gdzie wykonała awaryjne lądowanie w polu. Ale pokonała wszytsko i ustanowiła nowy rekord. Earhart była pierwszą osobą który pokonała samotnie Pacyfik, kiedy leciała z Hawajów do Kaliforni w 1935. Wszystkie poprzednie próby zakończyły się niepowodzeniem, jednak nie dlatego, że odległość była większa niż przy przekroczaniui Atlantyka. Jej najbardziej brawurową podróżą, była podróż w 1937 , kiedy próbowała przelecieć dookoła świata z nawigatorem Frederick Noonan`em. Ale po ukończeniu trzech czwartch podróży, iich samolot zniknął podczas lotu z Nowej Gwinei do małych Howland Island na Pacyfiku. Nigdy nie znaleziono śladów samolotu Erthart i Noona.
Co mogło się z nimi stać.? Było dużo spekulacji. Dużo osób wierzy, że w samolocie zabrakło paliwa i uderzył w Pacyfik , Earthart zareportowała , że mają już bardzo mało paliwa. Chociaż przeprowadzono już solidne badania, dlaczego nie znaleziono jeszcze samolotu? Nie mógł zostać wysadzony w powietrze, ponieważ zużył większość paliwa. Trochę ludzi myśli, że mogli być oni amerykańskimi szpiegami z tajną misją, a Japończycy mogli zestrzelić ich samolot. Inni uwarzają, że mogli znaleźć się na bezludnej wyspie, lub zostali porawni przez cudzoziemców. Może jednak Erthart i Noonan kompletnie zabłądzili? Nikt nie wie za dużo na temat urządzeń radiowych na pokładzie samolotu.Ich zaginięcie pozostaje zagadka.
Cokolwiek się stało, Earthart mogłaq umrzeć tak jak sobie tego zazyczyla ` kiedy odejde`, mówila `najlepiej odejść w moim samolocie`
2010-04-15T18:18:06+02:00
Urodzona w 1897roku,Amelia Earhart była rekordową Amerykańską pilotką,która w 1932 roku została pierwszą kobietą,która samotnie przeleciała przez ocean Atlantycki.Lot był trudny i niebezpieczny.Leciała podczas mocnych wiatrów oraz sztormów,i raz prawie rozbiła się o ocean.Zajęło jej 13 i pół godziny zorganizowanie wycieczki z Nowej Fundlandii do Irlandii,gdzie musiała awaryjnie lądować.Ale jednak przekroczyła to- i ustanowiła nowy światowy rekord.Earhart była prawie pierwszą osobą,która samotnie przeleciała Pacyfik,kiedy leciała z Hawai do Kalifornii w 1935 roku.Każda poprzednia próba zawiodła,nie tylko dlatego że droga do przebycia jest większa niż transatlantycka [nie wiem o co chodzi z tym crossing].
Jej najśmielsza wyprawa była w 1937-kiedy postanowiła polecieć dookoła świata razem z nawigatorem Fryderykiem Noonan.Ale kiedy pokonali trzy czwarte drogi ich samolot zniknął kiedy lecieli między Nową Gwineą,a małą wyspą Howland na Pacyfiku.Żadna z części samolotu czy ciała Earhart i Noonan nie zostały znalezione.
Co mogło się im stać?Było wiele podejrzeń.Wielu ludzi uważa że mogło zabraknąć paliwa i samolot po prostu się rozbił-Earhart mowiła poprzez radio że mają mało paliwa.Ale była wielka operacja poszukiwawcza-więc czemu samolot nie został odnaleziony?Nie mógł eksplodować w powietrzu,ponieważ zużyte było większość paliwa.Niektórzy myślą że Earhart i Noonan mogli być sekretnymi Amerykańskimi agentami i Japończycy ich zestrzelili.
Inni mówią że mogli wylądować na pustynnej wyspie,a nawet że mogli ich porwać obcy.A może Earhart i Noonan po prostu się zgubili?Żadne z nich niewiele wiedziało o używaniu radia na samolocie.
Ich zaginięcie nadal pozostaje zagadką.Cokolwiek się stało,Earhart mogła umrzeć tak jak sobie życzyła "Kiedy odejdę" zazwyczaj mówiła "Chcę odejść w moim samolocie".

:)