Dana jest prosta m i należący do niej punkt K oraz punkty L i M znajdujące się po tej samej stronie prostej m. Wyznacz miarę kąta LKM, wiedząc, że półproste KL i KM tworzą z prostą m kąty o miarach 105 stopni i 132 stopnie. Rozpatrz wszystkie przypadki.

Pomóżcie :(

1

Odpowiedzi

  • SMod
  • Rozwiązujący
2010-04-15T18:28:16+02:00
1. Obliczamy kąt przyległy do półprostej KL.
180-105=75
2. Obliczamy kąt przyległy do półprostej KM.
180-132=48
3. Odejmujemy sumę stopni kątów przyległych kątowi KLM od 180 stopni.
180-(75+48)=180-123=57
Odp.: Miara kąta LKM wynosi 57 stopni.
2 5 2