1) Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku wapnia (CaCl2) w 150cm3 wody, jeżeli gęstość tego roztworu wynosi 1,23g/dm3

2)Ile gramów jodu i ile cm3 alkoholu etylowego (d=0.78g/cm3)potrzeba do sporządzenia 15g jodyny, czyli 10-procentowego roztworu w alkoholu etylowym

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-16T08:55:17+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1)
mCaCl2=40u+2*35,5u=111u
111g CaCl2------1mol
50g CaCl2---------xmoli
x=0,45mola CaCl2

Ponieważ gęstość wody d=1g/cm3 to 150cm3=150g
masa roztworu m = 50g + 150g = 200g
v=m/d
v=200/1,23
v=162,6cm3 roztworu

Z def. stęż. molowego
0,45mola CaCl2------162,6cm3 roztworu
xmoli CacL2----------1000cm3 roztworu
x=2,76mola CaCl2
x=2,76mol/dm3

2)
Z def. stęż. molowego
10g jodu-----100g jodyny
xg jodu-------15g jodyny
x=1,5g jodu
15g jodyny - 1,5g jodu = 13,5g alk. etylowego
v=m/d
v=13,5/0,78
v=17,3cm3 alkoholu etylowego
Należy użyć 1,5g jodu oraz 17,3cm3 alkoholu etylowego
5 4 5