Przedstawiono schematy trzech doświadczeń, w których użyto roztworów wodnych podanych substancji. Korzystając z tabeli rozpuszczalności wskaż, w której próbówce wytrąci się osad. Napisz w sposób cząsteczkowy, jonowy i jonowy skrócony równanie reakcji które zachodzi w wybranej przez ciebie próbówce.

1 próbówka
Jest w niej HCl dodano H2O

2 próbówka
Jest w niej H2SO4 dodano BaCl2

2 próbówka
Jest w niej H2SO4 dodano NaOH

1

Odpowiedzi

2010-04-16T20:18:28+02:00
1 próbówka
cząteczkowo:
2HCl + 2H2O -> 2H3O + Cl2

jonowo:
2H(+) + 2Cl(-) + 2H2O -> 2H3O(+) +2Cl(-)

skrocone:
2H(+) + 2H2O -> 2H3O(+)


2. próbówka
cząst.
H2SO4 + BaCl2 -> 2HCl + BaSO4

jonowo:
2H(+) + SO4(2-) +Ba(2+) + 2Cl(-) -> 2H(+) + 2Cl(-) + BaSO4 (strzałka w dół-wytrąci się osad)

skrocone:
SO4(2-) +Ba(2+) -> BaSO4 (strzałka w dół)


3. próbówka
H2SO4 + 2NaOH -> Na2SO4 + 2H2O

jonowo
2H(+) + SO4(2-) + 2Na(+) + 2OH(-) -> 2Na(+) + SO4(2-)+2H20

skrócone
2H(+) +2OH(-) -> 2H20


wartości w nawiasach powinny być wpisane z indeksem górnym.