Sprawdź, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny
a) 8cm, 10cm, 13cm
b) √7cm, √12cm, √5cm
c) 2cm, √10cm, 4cm
d) 2,5cm, 6cm, 6,5cm
e) 1cm, √3cm, √3cm
f) 6cm, 0,8dm, 1dm
g) 2cm, √8cm, √3cm
h) 8dm, 6,75dm, 2,1dm

prosze o działania, a nie tylko "tak" lub "nie"
"tylko tyle pkt. bo tylko tyle mam ;]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T18:01:23+02:00
A) 8cm, 10cm, 13cm
8²+10²=13²
64+100=169
164=169
Nie

b) √7cm, √12cm, √5cm
√7²+√5²=√12²
8+5=12
12=12
Tak

c) 2cm, √10cm, 4cm
2²+4²=√10²
4+16=10
20=10
Nie

d) 2,5cm, 6cm, 6,5cm
2,5²+6²=6,5²
6,25+36=42,25
42,25=42,25
Tak

e) 1cm, √3cm, √3cm
1²+√3²=√3²
1+3=3
4=3
Nie

f) 6cm, 0,8dm, 1dm
6²+8²=10²
36+64=100
100=100
Tak

g) 2cm, √8cm, √3cm
2²+√3²=√8²
2+3=8
5=8
Nie

h) 8dm, 6,75dm, 2,1dm
6,75²+2,1²=8²
45,5+4,4=64
49,9=64
Nie

Liczę na naj ;)
20 4 20