Odpowiedzi

2010-04-15T19:05:47+02:00
NaCl
Otrzymywanie
2Na + 2HCl -> 2NaCl + H2
Na2O + 2HCl -> 2NaCl + H2O
NaOH + HCl -> NaCl + H2O
2Na + Cl2 -> 2NaCl
Zastosowanie:
-podstawowe zródło sodu i chloru w przemyśle
-używana bardzo często w kuchni
-w przemyśle garbarskim i szklarskim
-jako substrat do otrzymywania innych związków sodu

CaCO3
Otrzymywanie:
Ca + H2CO3 -> CaCO3 + H2
CaO + H2CO3 -> CaCO3 +H2O
Ca(OH)2 + H2CO3 -> CaCO3 + 2H20
CaO + CO2 -> CaCO3
Zastosowanie:
- przemysł tworzyw sztucznych, chemiczny, gumowy, ceramiczny
- do produkcji zapraw murarskichi tynkarskich
- do produkcji farb i lakierów

AgNO3
Otrzymywanie:
2Ag + 2HNO3 -> 2AgNO3 + H2
Ag2O + 2HNO3 -> 2AgNO3 +H2O
AgOH + HNO3 -> AgNO3 + H2O
Ag2O + N2O5 -> 2AgNO3
Zastosowanie:
- do otrzymywania innych soli srebra
- do produkcji luster i frab do włosów
- składnik emulsji fotograficznych

CuSO4
Otrzymywanie:
Cu + H2SO4 -> CuSO4 + H2
CuO + H2SO4 -> CuSO4 + H2O
Cu(OH)2 + H2SO4 -> CuSO4 + 2H2O
CuO + SO3 -> CuSO4
Zastosowanie:
- Galwanoplastyka
- teletechnika
- farbiarstwo
- zwalczanie chwastów
CaBr2
Otrzymywanie:
Ca + 2HBr -> CaBr2 + H2
CaO + 2HBr -> CaBr2 + H2O
Ca(OH)2 + HBr -> CaBr2 + H2O
Ca + Br2 -> CaBr2
Zastosowanie:
- składnik płynów do wierceń
- lek przeciw neurozom
- konserwant
- środek gaśniczy
4 5 4