LIST Formalny (120- 150 słów)
Przeczytałeś w czasopiśmie anglojęzycznym artykuł o
surowych karach dla młodocianych przestępców i narkomanów popełniających kradzieże. Redakcja zachęciła czytelników do wzięcia udziału w dyskusji na ten temat. Napisz list do redakcji czasopisma.
-Określ cel listu i wyraz swoje zadowolenie, ze czasopismo podjęło tak ą dyskusję.
-napisz, jakie jest twoje zdanie na ten temat i podaj uzasadnienie dla swojej opinii.
-Napisz, jak młodzi przestępcy są traktowani w twoim kraju i czy się z tym zgadzasz.
-zachęć innych czytelników do wyrażenia swoich opinii i napisania, jak traktuje się te sprawę w ich krajach.

1

Odpowiedzi

2010-04-15T18:04:37+02:00
Dear Sir,
I am writing to express my view about the last article in your magazine. It was about strict punishment for young criminals and drug adicts who commit thefts. I must say that I am very glad that you said something about this problem.
Personally, I think it is very good that young criminals get a strict punishment. Thanks of this the can think about theit future and do not steal and mug any more. In case of young drugs adicts it could help them with come off drugs. Young criminals should feel scared of consequences of their behaviour.
In my country there is not any serious punishment. In many cases young criminals get away with nothing or get some hours of community service. In my opinion it is not enough.
I would like to encourage everyobody to express their views and write about this problem in their countries.
Yours faithfully,
XYZ
9 4 9