Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-17T14:38:59+02:00
Młodoglacjał - określenie krajobrazu polodowcowego duża ilość zagłębień bezodpływowych wypełnionych wodami jezior, lub torfowiskami
duża ilość skał osadowych (żwir, iły, gliny), jeziora morenowe, rynnowe, ozy kemy
Staroglacjał - obszar niegdyś zlodowacony, cechuje sie przweagą form polodowcowcyh ale nie z ostatniego zlodowacenia, równiny denduacyjne, podwzgórze sudeckie

2 Klimat umiarkowany
3 turnia grań, kocioł polodowcowy żleb

6 dobre warunki klimatyczne oraz żyzne gleb, możliwa szybka sprzedaż duze uprzemysłowienie tego terenu