Potrzebuje pomoc w przetłumaczeniu następujących zdań:
1. Niech się Państwo zwrócą ze swoją prośbą do mojego szefa
2. Jesteśmy zadowoleni ze swojego mieszkania. Czy ty też jesteś zadowolony ze swego pokoju??
3. Ona musi pójść ze swoim paszportem do kontroli paszportowej
4. Nie wiedziałem o chorobie swojego brata
5. Podajcie mi termin waszego urlopu w Turcji i Bułgarii
6. Powinno się częściej zapraszać swoich przyjaciół do siebie

1

Odpowiedzi

2010-04-15T17:55:34+02:00
1. Lassen Sie sich mit Ihrem Anliegen an mein Chef zahlt
2. Wir sind zufrieden mit ihrer Wohnsituation. Bist du oder bist du zufrieden mit deinem Zimmer?
3. Sie hat mit Ihrem Pass zu Pass Go Control
4. Ich habe nicht über die Krankheit seines Bruders kennen
5. Gib mir Zeit Ihres Urlaubs in der Türkei und Bulgarien
6. Sollte öfter laden ihre Freunde sich gegenseitig