Odpowiedzi

2016-10-06T12:16:59+02:00

1. 

Przyczyny pośrednie: zawiązanie trójprzymierza i trójporozumienia, głoszenie idei wolnościowych przez ruchy wyzwoleńcze powstałe w XIX wieku – dążenia niepodległościowe państw europejskich (również Polski), imperialistyczna polityka Rzeszy: chęć panowania w Europie, ale także na świecie (dążenie do posiadania jak największej liczby kolonii), kryzys światowy: ubóstwo, choroby etc.

Przyczyną bezpośrednią był zamach na Franciszka Ferdynanda w Sarajewie.


2. Bitwy: nad Marną, wrzesień 1914; nad Sommą, lipiec 1916 – największa bitwa I wojny, milion ofiar; bitwy pod Ypres, kwiecień-maj 1915 – udział Kanadyjczyków, użycie broni chemicznej – chloru; pod Verdun – luty-grudzień 1916, „piekło Verdun”.

4 4 4