A. plan łąki ma kształt trapezu kturego podstawy mają długości 32mm i 26 mm a wysokość wynosi32mm.Rolnik zmierzył łace mniejsza podstawę trapezu i otrzymał 65m.Oblicz skalę planu i pole powierzchni łaki.
b.w gospodarstwie hodowlanym jest 600sztuk zwierząt. stosunek liczby krów do liczby świn oraz owiec jest równy 2:3:1. o ile mniej jest owiec niz krów.

1

Odpowiedzi

  • Foqs
  • Rozwiązujący
2010-04-16T14:13:44+02:00
A). Obliczamy pole trapezu: (a+b)*h/2
(3,2+2,6)*3,2/2=5,8*3,2/2=9,28cm² (Jednostki zamieniłem na cm)

Teraz skala: 65/26=2,5
Czyli działka jest 2.5 razy większa niż projekt na planie.

b)Kolejno obliczamy ilość zwierząt:

Krowy= 2/6*600=200 (2/6 dlatego że stosunek wynosi 2:3:1 co razem daję nam 6, dlatego stosunek krów do całości to 2/6)

Świnie=3/6*600=300 (Analogicznie jak wyżej, tylko, że tym razem wstawiamy stosunek świń do całości, co daje nam 3/6)

Owce=1/6*600=100 (Analogicznie)

Gdy dodamy wszystko do siebie otrzymamy całkowitą liczbę 600, czyli powinno się zgadzać.

Teraz odejmiemy liczbe krów od owiec: 200-100=100.
Z tego działania widzimy, że krów jest o 100 więcej niż owiec.

Pozdrawiam i mam nadzieje, że pomogłem :)