Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T18:14:06+02:00
Fraza-Grupa wyrazów charakteryzujących się pewną spójnością formalną i znaczeniową

Wyrażenie-To jest zespół wyrazów mające charakter rzeczownikowy(imienny,nominalny)a także połączenie przyimkowe,przysłówkowe i spójnikowe.

Zwrot-To jest zaspół wyrazów w których człon ma podstawowy charakter czasownikowy np.ryszyć jak z kopyta.

Formy wypowiedzi-ukształtowanie językowe,stylistyczne: sposób w jakim sie wypowiadamy zgodny z obowiązującymi normami.
Formy wypowiedzi:pisemne i ustne,rozwinięte i nierozwinięte,oficjalne i nieoficjalne,potoczne i literackie.

Prosze:)!!!!!!!!!!
4 3 4