Pomocy!!! Potrzebuję na jutro! Z góry dziękuje! Daję naj!!!
Oblicz Cp(stężenie procentowe) roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35g substancji w 150 cm-sześciennych alkoholu etylowego. Gęstość alkoholu wynosi 0,78 g/cm-sześcienny.

2

Odpowiedzi

2010-04-15T18:13:34+02:00
Cp = (Ms:Mr) × 100%
Ms = 35g
d alkoholu : 0,78g/cm³
V alk = 150cm³

1cm³ - 0,78g
150cm³ - xg
"na krzyż" wychodzi, że x=117g

Cp = (35:152)×100% = 23%
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T18:14:41+02:00
Cp=?
ms=35g
Vrozp=150cm3
grozp=0,78g/cm3

g=m/v /*V
mrozp=g*Vrozp
mrozp=0,78g/cm3 * 150cm3=117g

mrozt=ms+mrozp
mrozt=35g + 117g = 152g

cp=ms/mrozt *100%
cp=35g/152g*100%=23% w przybliżeniu

odp: stężenie procentowe wynosi 23%.